Information


Information


GeoNorr i Norrland AB


9/1-2008 till nu:


GeoNorr i Norrland AB har sitt säte i Ensta, Järna - Södertälje Kommun.

Vårt företag utför geotekninska undersökningar och miljöborrningar samt montering och försäljning av jordankare.

Vi jobbar som mest i Stockholm åt stora konsulter men är inte främmande för att jobba i andra delar av Sverige.


Vi kör nu bara med en maskin på grund av personalbrist.

Vi värnar om miljön i vårt sätt att arbeta bland annat genom att använda ”miljö-oljor”.


Vårt företag strävar efter att ha nöjda och glada kunder!